جدیدترین مقالات

تسلط بر زمان

تسلط بر زمان

” شما می توانید خواسته ها یتان را تعیین کنید. می توانید در باره اهداف، مقاصد، منظورها و خواسته های خود تصمیم گیری کنید ”

مشاهده ادامه مطلب...

برای مشاهده کلیه مقاله ها بر روی دسته مورد نظر کلیک کنید

بورس
Parastoo

انواع، ارکان، ماهیت و حقوق و مزایای شرکت های سهامی و بازار سرمایه

عملکرد شرکت های سهامی در قیمت های سهام در بازار سرمایه نظیر بورس اورق بهادار متجلی می شود، لذا، بازار سرمایه می تواند برای تخصیص بهینه ی منابع و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی درسطح کلان بسترسازی نماید.

مشاهده ادامه مطلب ...
ثبت شرکت
ساختار سازمانی
Parastoo

ثبت شرکت ها

اشتراک بین دو یا چند نفراشخاص جهت انجام عملیات تجاری مستلزم انجام تشریفاتی است که در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات تعین شده

مشاهده ادامه مطلب ...
بورس
Parastoo

انواع، ارکان، ماهیت و حقوق و مزایای شرکت های سهامی و بازار سرمایه

عملکرد شرکت های سهامی در قیمت های سهام در بازار سرمایه نظیر بورس اورق بهادار متجلی می شود، لذا، بازار سرمایه می تواند برای تخصیص بهینه ی منابع و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی درسطح کلان بسترسازی نماید.

مشاهده ادامه مطلب ...
فهرست