ارائه مشاوره مدیریت، حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت

مجموعه ای برای توسعه، پیشرفت و حفظ امنیت و یکپارچگی سازمان شما

مشاوره مدیریت

پوشش گسترده و پیوسته مدیریت در کلیه حوزه های تخصصی مدیریتی

مدیریت مالی

سودآور کردن سازمان از طریق کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها و کنترل و مدیریت بودجه

مدیریت بازرگانی

تدوین استراتژی های اثربخش جهت ارتقای سطح اقتصادی و بازرگانی سازمان

مدیریت فناوری اطلاعات

بهره گیری از سیستم های نوین حسابداری و مدیریتی جهت ارتقای سطح دانش، امنیت و یکپارچگی اطلاعات

راهبرد و اهداف هدفمند

بهبود اثربخشی و کارایی والای سازمان ها

پشتیبانی طیف وسیع مدیریتی

پشتیبانی مشاوره ای و اجرایی از گستره وسیع مباحث مدیریتی

مدیریت منابع انسانی

اخذ بهترین روش های جذب، ارتقا و آموزش نیروی انسانی در حوزه های کاری

بهره وری منابع

رشد و توسعه سازمان ها در نوآوری، بازاریابی و فروش

پشتیبانی از دامنه وسیع صنایع

شرکت های مالی، بیمه و بانکداری، صنایع مادر و انرژی، کلیه سازمان های خدماتی و …

تبدیل محدودیت ها به فرصت ها

در قرن جدید انقلاب ارتباطات و تغییرات  پی درپی تکنولوژی، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است که بودجه ای را جهت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی – اجتماعی  اختصاص دهند در این میان واحد های خدماتی نیز در پی آنند که خدمات خود را با کیفیت بالا و در عین حال قیمت تمام شده پایین به مشتریان خود ارائه دهند و این امر باعث تغییر در نگرش و بینش مدیران شده است ؛ به گونه ای که کیفیت و مشتری را در رأس همه ی فعالیت های خود قرار داده و خواستار ارتقای کیفیت کالا و خدمات  تا حد استاندارد های بین المللی شده اند

GOALS

در کدام موضوع دچار مشکل هستید؟

حوزه مدیریت مالی

سیستم های حسابداری، کنترلینگ و بها تمام شده، مدیریت بودجه، مدیریت نقدینگی، مالی

حوزه ساختار سازمانی

سیستم های مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت کیفیت و پروژه

حوزه بازرگانی، امور تدارکات

سیستم های مدیریت لجستیک، زنجیره تامین، انبار

حوزه منابع انسانی

سیستم های مدیریت منابع انسانی، دانش، قراردادها و ارتباط با پیمانکاران

حوزه فروش و بازاریابی

سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، فروش و بازاریابی، حمل و نقل

حوزه تولید

سیستم های مدیریت تولید و مواد، نگهداری و تعمیرات، چرخه زیس محصول و ایمنی و بهداشت

افزایش ارزش شرکت + افزایش ثروت سهامداران

مساوی است با

حداکثر کردن ارزش بنگاه در بلند مدت

سیستم حسابداری

تهیه اطلاعات مالی منسجم و به روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی

مدیریت نقدینگی

ارائه گزارش‌های متنوع وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط واحدهای تجاری برای برنامه‌ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی

مدیریت بودجه

تهیه اطلاعات مربوط به اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و گزارشگری رویدادهای موثر بر منابع اقتصادی

سیستم کنترلینگ

افزایش حاشیه سود با استفاده از هزینه یابی در جهت اتخاذ تصمیم های درست

فهرست