حوزه منابع انسانی

people

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی سرمایه های پنهان سازمان هستند. آنچه امروز شرکت ها را به سوی رشد و پویایی سوق می دهد نیروهای متعهد و متخصص و دارای وفاداری به سازمان است.

phone_iphone

مدیریت دانش

هر سازمان دانش گسترده ای دارد که از مدیران و کارمندان خود دریافت می کند. ارتباط دو سویه بین اطلاعات و کارمندان بایستی در جهت رشد و تعالی سازمان به کار گرفته شود.

با شماره موبایل ۰۹۱۳۳۲۹۶۳۲۴ و ایمیل rastayar.ir@gmail.com
 رستایار در تماس باشید

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید
فهرست