اشتراک بین دو یا چند نفراشخاص جهت انجام عملیات تجاری مستلزم انجام تشریفاتی است که در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات تعین شده است. پس از جلب سرمایه، از نظر قانون مهمترین اقدام برای ایجاد شرکت، ” ثبت شرکت ” می باشد.براساس ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکتهای مذکور در قانون یاد شده الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
جهت ثبت شرکت، عموما پس از تائید نام شرکت از طرف مرجع ثبت شرکتها که بنا به در خواست شرکاء انجام می شود، باید گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر تائید نام شرکت، اظهار نامه و اساسنامه تکمیل شده که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد، به همراه سایرمدارک مورد در خواست اداره ثبت شرکتها، به اداره مذکور تسلیم گردد.اداره ثبت شرکتها، پس از بررسی مدارک ارائه شده، در صورت انطباق با قوانین و مقررات، نسبت به ثبت شرکت اقدام نموده و مشخصات شرکت را در دفتر مخصوصی که به این منظور
در نظر گرفته شده است، درج وبه شرکت مورد نظر شماره ثبت اختصاص می دهد. شرکاء باید دفتر مذکور را در ذیل مشخصات شرکت ثبت شده امضاء نموده وبرا بری ثبت با سند ( اساسنامه ) را گواهی نمایند.از این لحظه شرکت رسما به ثبت رسیده، شخصیت حقوقی پیدا می کند و می تواند فعالیت خود را رسما شروع نماید
براساس ماده 197 قانون تجارت، ظرف ماه اول تشکیل هرشرکت، باید خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیر الانتشارتعیین شده، آگهی گردد وبر اساس ماده 200 قانون تجارت، هر موقع که تصمیماتی برای تغیر اساسنامه یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر، یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تفریغ حاب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از شرکاء از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود، مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است. یعنی باید تغییرات مذکور در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده و ظرف یکماه جهت حهت اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده، آگهی گردد.
براساس مواد 18 و 201 قانون تجارت، در کلیه اسناد، صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی شرکت،باید نام، شماره ثبت و سرمایه شرکت صریحا ذکر گردد(سربرگ شرکت ). و اگرتمام سرمایه پرداخت نشده است، قسمت پرداخت شده نیز معین شود.

ثبت انواع شرکت

دفاتر تجاری

براساس ماده 6 قانون تجارت، هر تاجری به استثناء کسبه جزء، مکلف است دفاتر زیر را تنظیم و نگهداری نماید:

1) دفتر روزانه

2) دفتر کل

3) دفتر دارایی

4) دفتر کپیه

براساس ماده 7 قانون تجارت، دفتر روزانه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستدهای تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری (از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات وصادرات تجاری خود را به هراسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن ثبت نماید.
براساس ماده 9 قانون تجارت، دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، درآن دفتر ثبت و امضاء نماید.
براساس ماده 10قانون تجارت، دفتر کپیه دفتری است که درتاجر باید کلیه مراسلات و مخا برات وصورت حسابهای وارده و صادره خود رابه ترتیب تاریخ در آن ثبت نماید.

پلمپ دفاتر ثبت شرکت تجاری

پلمپ دفاتر تجارتی

براساس ماده 11 قانون تجارت، دفاتر تجاری مذکور در ماده 6 این قانون به استثناء دفتر کپیه، قبل از آن که در آنها چیزی نوشته شود، باید در اداره ثبت شرکتها پلمپ گردند. دفتر کپیه نیازی به پلمپ ندارند ولی باید اوراق آن شماره سریال داشته باشد.
براساس ماده 12 قانون تجارت، جهت پلمپ دفاتر تجاری باید دفاتر مرد نظر که نخ کشی ( قیطان کشی ) شده و صفحات آنها به طور سریال شماره گذاری گردیده، توسط نماینده شرکت به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارائه و اظهارنامه پلمپ دفاتر تکمیل و امضاء شده و مخارج مربوطه، به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. متصدی پلمپ دفاتر در اداره مذکور، سریال صفحات و نخ کشی دفاتر ارائه شده را کنترل نموده و در صورت نداشتن اشکال، دو طرف نخ ( قیطان ) را مهر سربی مخصوص منگنه می نماید و مشخصات دفاتر در صفحات اول وآخر آنها نوشته وبا قید تاریخ امضاء می نماید.اطلاعاتی که معمولا در صفحات اول وآخر دفاتر پلمپ شده نوشته می شود، به شرح زیر است:
1) تعداد صفحات دفتر با قید شماره صفحات اول تا آخر
2) نام و شماره ثبت شرکت
3 ) نام مدیر عامل شرکتها
4 ) نام دفتر
5 ) شماره و تاریخ پلمپ

با توجه به اینکه برای هر سال مالی دفاتر جداگانه نگهداری و تنظیم می گردد وبا شروع هر سال مالی باید فعالیتهای مالی بطور روزانه در دفتر روزانه ثبت گردد،
وباتوجه به اینکه دفاتر قبل از اینکه چیزی در آنها نوشته شود باید پلمپ گردند. بنابراین زمان معمول برای پلمپ دفاتر هر سال مالی، قبل از شروع آن سال مالی، یعنی پایان سال مالی قبل می باشد.
دفاتر پلمپ شده به شرح فوق، قانونی نامیده می شوند. بر اساس ماده 14 قانون تجارت، در صورتی که دفاتر مذکور مطابق مقررات قانون یاد شده تنظیم شده باشند،
در امور تجاری بین تجار سندیت خواهد داشت. در غیر این صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

,

Related Posts

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست