مشاوره منابع انسانی در زمینه های:

اجرای چارت سازمانی

ایجاد واحد کارگزینی

تعریف سمت های سازمانی و شرح وظایف

شرایط احراز شغل

تعریف آیین نامه های منابع انسانی

ایجاد سیستم های مدیریت دانش

آموزش راهکارهای انجام فعالیت

برقراری کمیته های انضباطی

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست