مشاوره مدیریت در زمینه های:

حضور در جلسات به عنوان نماینده

مشاوره سرمایه گذاری خارجی

عارضه یابی سازمان و کارگاه ها

مشاوره راهبردی

مشاوره قیمت تمام شده

مشاوره تخصصی سرمایه گذاری

مشاوره امکان سنجی بازار

مشاوره استراتژی قیمت گذاری

مشاوره تعیین ارزش بنگاه اقتصادی

حضور در جلسات به عنوان نماینده

مشاوره سرمایه گذاری خارجی

عارضه یابی سازمان و کارگاه ها

مشاور تنظیم قراردادهای فروش کالا و خدمات

مشاور مالی و بیمه ای

مشاور تنظیم قراردادهای همکاری مشترک

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست