کوتاه از رستایارپارسا

شرکت رستا یار پارسا از سال ۱۳۹۰ به صورت متفرقه و مجزا در سازمان های مختلف در قسمت امور مالی و اداری شروع به فعالیت کرده و در سال ۱۳۹۷ با گردهمایی متخصصین در حوزه های مختلف با هدف ارائه خدمات با کیفیت و جایگاه رسمی و قانونی به پشتوانه تمام تجربه، تخصص و توانایی های فردی مدیران جامعه رستایار آغاز شد.
شرکت رستایار پارسا با ارائه مشاوره در حوزه ی تخصصی مدیریتی به مشاوران ارشد به منظور توسعه، امنیت، پیشرفت و حفظ یکپارگی درون سازمانی برای رسیدن به چشم انداز تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید.

راه کارهای ارائه شده برای بهبود اثربخشی و کارایی والای سازمان ها در قالب خدمات گفته شده که شامل تمامی حوزه های مدیریتی ارائه می شود. بحث گسترده و پیوسته مدیریت همیشه برای مدیران یک مسئله بوده و هست به گونه ای که در صورتی که به حل و جبران آن تلاشی انجام نشود منجر به مسائل حادتر و حتی غیرقابل جبران خواهند شد. بدین گونه با توجه به گستردگی وسیع مدیریتی مشاوران و مدیران شرکت رستا یار پارسا سعی بر آن شده است که با خدمات متنوع مدیریتی بتواند کلیه فعالیت ها  و صنایع را زیر پوشش قرار می دهد.

فهرست