خدمات ساختار سازمانی

سیستم مدیریت کیفیت

استانداردسازی و انجام فعالیت های سازمانی به صورت صحیح و مطابق قوانین سازمانی

local_play

مدیریت پروژه-امکان سنجی

طبقه بندی زمان انجام خاص هر فعالیت و تخصیص منابع سازمانی به فرایندها مساوی است با چشم اندار کامل قبل از شروع عملیات

camera

مدیریت اسناد و مدارک

عملیات بر روی فرم های متحدالشکل، با سطوح مختلف امنیت اطلاعات و نحوه گردش آن ها

trending_up

مدیریت برنامه ریزی

زمان باید برنامه ریزی شود و به پروژه های مختلف عملیاتی تخصیص داده شود

verified_user

مدیریت قراردادها

تعهدات سازمانی بایستی کاملا صریح و بدون ابهام باشد و طرفین قرارداددها به خوبی تعهدات خود را بدانند

با شماره موبایل ۰۹۱۳۳۲۹۶۳۲۴ و ایمیل rastayar.ir@gmail.com
 رستایار در تماس باشید

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید
فهرست