حوزه بازرگانی

local_play

مدیریت ارتباط با پیمانکاران

قرارداد رکن اصلی عملیات پیمانکاری است ولی همه چیز نه، لازم است صورت وضعیت، کسورات، تعهدات و ادعاهای طرفین قرارداد به صورت قانونی در دوره های مشخص بررسی شوند.

مدیریت تدارکات لجستیک

نیازهای سازمانی به دلیل صرفه جویی در هزینه بهتر است توسط واحد سازمانی مستقل تامین شود

wallet_giftcard

مدیریت حمل و نقل

حلقه واسط برای سفارشات انبار،محموله های دریافتی یا خروجی و زمان مسیر مناسب و اطلاعات لحظه ای محموله ها

camera

مدیریت انبار

لازم است سرمایه در گردش مورد نیاز کالاهای انباری به دلیل خواب سرمایه بررسی شوند. حجم خریدها براساس دوره زمانی مصرف و تامین آن ها بودجه بندی شوند

trending_up

مدیریت فروش و بازاریابی

پیدا کردن بازارهای هدف، مشتریان بالقوه و تامین خواسته های مشتریان، تحویل مناسب و پشتیبانی کامل آنان سیکل خوبی می تواند باشد.

polymer

مدیریت CRM

نیازمند زیرساخت همراه با فناوری هستند آنچه سازمان ها را در نحوه برخورد با مشتریان (براساس سوابق اطلاعاتی، خصوصیات و طبقه بندی) راهنمایی می کند.

verified_user

مدیریت زنجیره تامین

تک منبع کردن در تامین کالا به سازمان ها ضربه میزند. لازم است سازمان ها همیشه دایرکتوری از تاکیم کنندگان، اسباب حمل و نقل و زمان های عرضه کالا در داخل و خارج از کشور داشته باشند.

با شماره موبایل ۰۹۱۳۳۲۹۶۳۲۴ و ایمیل rastayar.ir@gmail.com
 رستایار در تماس باشید

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید
فهرست