حسابداری بازرگانی

مدیریت و کنترل سیستم‌های حسابداری مطابق با قوانین

انجام و تسهیل سازی فرآیند پرداخت حقوق و دستمزد

ثبت دقیق و با جزئیات تمامی اتفاقات مالی در شرکت

تهیه سند‌های مالی مربوط به دریافتیها، پرداختها، مطالبات، بدهی ها، نقدینگی و ...

نگه داری حساب مالی انبارها و دارایی ها

تعیین قیمت تمام شده و صورت سود و زیان برای محصولات

ثبت سندهای مالی و گزارشات مربوطه

آماده سازی صورت‌ های مالی

آماده سازی صورت سود و زیان

آماده سازی ترازنامه مالی شامل میزان دارایی و میزان بدهی

آماده سازی صورت گردش نقدینگی

محاسبه میزان سوددهی شرکت

محاسبه میزان ارزش افزوده

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست