آموزش و استقرار نرم افزار حسابداری

راهکار جهت طراحی سیستم حسابداری

انتخاب بهترین نرم افزار و سیستم حسابداری مناسب

طراحی و تهیه کدینگ با فرمت استاندارد و اصولی

اصلاح و استقرار کدینگ ویژه هر صنعت

ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی

ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های انبار

ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های حقوق و دستمزد

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست